Trekantmærket

HVORFOR VÆLGE TREKANTMÆRKET?
Trekantmærket har i mere end 70 år været respekteret og anerkendt som kvalitetsmærket for betonvarer.
Således dokumenterer Trekantmærket som det eneste mærke, at produkter overholder alle de for danske forhold og for det danske marked relevante krav (modsat CE-mærket, jf. afsnittet “artikler m.m.”). Det vil sige alle de krav, som førende danske eksperter på området gennem det danske standardiseringsarbejde har vedtaget i fællesskab som passende for det danske marked.
Kun producenter tilsluttet BVK må anvende Trekantmærket, og BVK foretager løbende en uvildig kontrol af de tilsluttede virksomheders produktion og produkter, at de lever op til kravene.
Skulle det alligevel ske, at du som forbruger har købt trekantmærkede betonvarer, som du mener, ikke opfylder kravene eller ikke er af god handelsmæssig kvalitet, kan du som køber af trekantmærkede betonvarer få bistand fra Betonvarekontrollen, jf. afsnittet “Bistand vedr. kvalitet”.
Derfor er det sund fornuft kun at acceptere trekantmærkede betonvarer, hvad enten man er professionel entreprenør, selvbygger eller ganske almindelig forbruger.
Trekantmærket skaber derfor tryghed og er grundlaget for løsninger, som år efter år bevarer både deres gode egenskaber og deres udseende.
Læs mere om mærket her

Ydeevne deklaration